co je kvalita?

> myšlenka jedna

kvalita je kolektivní vuknutí. kvalita je kolektivní sugesce, shoda více jedinců na jedné hodnotě, podobě, barvě, odstínu, tvaru, která je pak podprahově sugerována ostatním, kteří se vůči níbuď vymezují pozitivně nebo negativně. pokud pozitivně, rozšiřují tak “zastánce” první kvality a stávají se souvěrci. Ti, co se vymezují negativně se sdružují s jinými a vytvářejí jiné, alternativní pojmy kvality, které dál žijí stejně jako kvalita první.

> myšlenka dva

kvalita je navrhována a modifikována zvenčí. někdo “nad” davem určuje trend a stávající model kvality, která může být masou jen přijímán a velmi zřídka zcela kompletně odmítnut. reklamní kampaň, televizní seriál, módní přehlídka, to vše ve velkém.

> myšlenka tři

propojíme li předchozí dvě, vychází třetí > jedna i dva jsou pravdivé a fungují v dokonalé symbióze. paradoxně > kvalita je navrhována zvenčí na základě aktuálního přesvědčení masy.

> myšlenka čtyři

jak mnoho je ovlivněno naše prvotní vnímání kvality geneticky? karmicky? terestriálně?

> myšlenka pět

jak málo na tom záleží

> myšlenka šest
dnes ráno když jsme vyjížděli z prahy, rozestoupily se mraky a nastalo svítání. z temnoty vykreslilo obrys utíkajícího města, ve kterém zhasínala světla. bylo to nepopsatelně kvalitní. (kolektivní shoda)