Zaměstnanec Ikea v pracovní uniformě prochází skladem a mluví do handsfree.

“.. A včera jsi mi zase lhala.. Ano lhala jsi mi a už ti nemůžu věřit.. Jsi zrádná..”

..a pronáší to vážným hlubokým hlasem a jak není vidět sluchátko, vypadá to jako by mluvil k celému skladu.