Jan Dufek: režisér, scénárista, audiovizuální konzultant a mezioborový zvědavec.