LÍPA MUSICA

,

lipamapping05Lípa Musica, mezinárodní festival vážné hudby, který se odehrává v České Lípě a dalších městech Severních Čech, nám dal možnost podílet se na slavnostním zahájení v roce 2010. A basilika Všech svatých jako objekt mappingu sváděl k jinému než klasicky technicistnímu pojetí projekce.

Pro realizaci jsme přizvali akademického malíře Atilu Vöröse, který vdechl prostoru nový život, nové rozměry, příběhy a postavy. Jeho ruka, kreslící po portálu kostela ze sedmnáctého století dokázala, že existuje zajímavé prolnutí mezi moderní technologií a historickým odkazem.

[reakce v místních médiích]

Skills

Posted on

September 18, 2010