LÍPA MUSICA

Lípa Musica, mezinárodní festival vážné hudby, který se odehrává v České Lípě a dalších městech Severních Čech, nám dal možnost podílet se na slavnostním zahájení v roce 2010. A basilika Všech svatých jako objekt mappingu sváděl k jinému než klasicky technicistnímu...