AMBUT PONORI

,

Zvuková instalace ve spolupráci s Ladislavem Železným, Alešem Killiánem a Janem Vondrou.

Kompletní dokumentace projektu dostupná zde: http://zmizik.cz/ambut/ 

Výstup z instalace byl prezentován v záznamu v programu Českého Rozhlasu – Radiocustica. Na nahrávce se, krom výše zmíněné party, podílel ještě Martin Janíček.

AMBUT PONORI  [FINÁLNÍ ROZHLASOVÝ MIX]

Každý prostor, místnost, budova, je naplněna něčím co se odehrává v emocionální rovině. Stěny místnosti ohraničují prostor, ale smysl spočívá v obývání jeho vnitřku. Dotýkáme se prostoru v mnoha úrovních, aniž jsme schopni plně vnímat informační pole, ve kterém se nacházíme. Pohyb myšlenek koncentrovaný v projektu AmbutPonori volně plyne v sakrálních prostorech, jejichž architektonické propozice poskytují ideální prostředí pro práci s prostorovým zvukem. Jejich akustika, kvalita a rezonance vztahů vnějších a vnitřních prostředí, se kterými pracovali už jejich samotní stavitelé, v nich vytváří prostor nevšedních možností dialogu. Mezi těmito fyzickými i nehmotnými aspekty prostoru vzniká tvůrčí napětí. Záměrem je v tomto konkrétním prostředí vytvořit zvuky a naladit tóny rezonující s prostorem ambitu a zprostředkovat vhled do tak inspirujících míst jako jsou ambity kláštera.

Skladba zvuků a tónů je tvořena partiturou vycházející z rytmu a tektoniky ambitu, jehož fyzické poměry vytváří resonanční spektrum zvukových frekvencí. Síť konstrukčního vzorce diamantové klenby ambitu bechyňského kláštera je vizuální předlohou této partitury.

Projekt má dvě vzájemně na sebe navazující části – interaktivní zvukovou instalaci a elektroakustický koncert. Instalace má dlouhodobý charakter a poskytuje každému, kdo do ní vstoupí, možnost navázat kontakt s prostředím vytvořeným v instalaci. Koncert jako událost, je představením možných způsobů hry s touto instalací.

Skills

Posted on

August 8, 2005